Град Смолян - Перлата на Родопа планина

Град Смолян е общински и областен, административен и културно- просветен център на региона на Средните Родопи. Градът заема по-голямата част от котловината на река Черна. По двата бряга на реката в посока запад-изток се намират трите големи квартала - "Смолян", "Райково" и "Устово". Планинският град съчетава модерното строителство и традиционната родопска архитектура.

Смолянските езера – 7 на брой, се намират в началото на града към връх Превала и са свлачищни по своя произход. Те са една от известните природни забележителности в района и с разнообразният си животински и растителен свят привличат много туристи и риболовци. Най-високото е разположено езерото под връх Сечимека. То е и най-дълбоко (4.5 м) и е с дължина 150 м.

Средните Родопи предлагат отлични условия за туризъм. Разнообразният релеф – високи върхове, заобиколени от китни поляни и вековни иглолистни и широколистни гори, дълги ридове, прорязани от туристически пътеки, реки и бързеи с кристално чиста и студена вода, небесно сини езера, величествени скални фигури и откоси са навсякъде из това кътче на България. Туристите посещаващи за първи път Родопите остават очаровани от тучните ливади, изпъстрени с шарени цветя, величествените гори от смърч и ела, осеяни с горски ягоди, малини и боровинки.